Sprinkler
projekcia - realizácia - servis

Cieľom Našej spoločnosti:

je individuálny prístup s vyhodnotením požiadaviek užívateľa pre navrhnutie optimálneho a efektívneho riešenia požiarnej bezpečnosti pre ochranu životov a majetku so zachovaním požadovaných kvalitatívnych požiadaviek platnej legislatívy.

line

Referencie

Na trhu so stabilnými hasiacimi zariadeniami sme sa za niekoľko mesiacov etablovali na Slovenskom trhu v komerčnej aj priemyselnej sfére o čom svedčia aj nasledovné inštalácie realizované a realizujúce sa v roku 2008.

Aktívna ochrana – stabilným hasiacim zariadením:
Inštalácie v roku 2008

 • TESCO Liptovský Mikuláš
 • Dom nábytku Liptovský Mikuláš
 • Polyfunkčný objekt Staré Grunty Bratislava
 • Europalace Žilina
 • Kronospan Prešov
 • Metsä Tissue Žilina
 • Swedwood Krasno nad Kysucou

Inštalácie v roku 2009

 • Holcim, a.s. Rohožník
 • Mondi SCP, a.s.
 • OC Madaras Spišská N.Ves
 • Polyfunkčný objekt LÍDL Košice
 • Galéria Košice – II. etapa
 • OC Prievidza
 • Priemyselná banka Košice – BCK II
 • Eon – Paroplynová elektráreň Malženice
Inštalácie v roku 2010
 • Pozagas a.s. Jakubov
 • POAE Lozorno
 • LEAR Prešov
 • OC Mirage Žilina
 • OC Mirage Žilina PU
 • TESCO Myjava
 • TESCO Rimavská Sobota
 • OC Glavica DNV
 • ULUV Stupava – SHZ plynové
 • SHMU Bratislava – SHZ plynové
 • Henkel Slovensko – Bratislava – SHZ plynové
 • Mianga Angola
Inštalácie v roku 2011
 • Holcim a.s. Rohožník – rozšírenie SHZ
 • Mondi SCP a.s. – sklad hotových kotúčov PS18
 • DIGITAL PARK III – 3. Etapa
 • CRYSTAL PALACE Žilina
 • CRYSTAL PALACE Žilina – PU
 • Trinity Bratislava – Rozšírenie
 • TESCO Zlaté Moravce
 • Európa SC Zvolen
 • AMCOR Nový Byžov
 • Ecorec Pezinok – rekonštrukcia SHZ pre výrobu a sklady
 • MOBIS Gbeľany
 • SC Madaras – II. etapa
 • Optima Košice – rozšírenie
 • TRW Nové Mesto nad Váhom – rozšírenie
 • Tri Nity Bratislava PU
Inštalácie v roku 2012
 • Holcim a.s. Rohožník – rozšírenie SHZ dopravné pásy
 • INA Kysuce – rozšírenie hala H2
 • Holcim a.s. Rohožník – rozšírenie SHZ sklady FLUFF
 • Holcim a.s. Rohožník – detekcia EPS dopravníkov
 • HTS Chemosvit Svit
 • TESCO Bardejov
 • Hotel Chopok
 • VALEO Košice
 • TESCO Hlohovec
 • VALEO Košice – lakovacia linka SO03
 • INA Kysuce – rozšírenie regálové istenie
 • Obchodná Galéria Váh – Hlohovec
 • JOB Nábytok – rozšírenie hala SO26
 • Swedwood Malacky – rozšírenie SHZ
Inštalácie v roku 2013
 • HORNBACH Bratislava Lamač
 • Swedwood Malacky – rozšírenie SHZ sklad folií
 • Holcim a.s. – EPS Ilová Hala
 • Haneywell Prešov – II. etapa
 • TATRA Kopřivnice
 • Holcim a.s. – EPS pre WHR
 • POAE Lozorno – rozšírenie SHZ hala SILS
 • Turecký vrch Nové Mesto nad Váhom – SHZ plynové
 • U – SIN Slovakia Košice – rozšírenie Lakovne SO 03
 • FnLP Urgent PU
 • Kultur Park Košice PU
Ďalším produktom Našej spoločnosti je realizácia protipožiarnych prestupov a ochranných protipožiarnych náterov oceľových konštrukcií realizované v roku 2008.

Pasívna ochrana – protipožiarne prestupy:

 • TESCO Liptovský Mikuláš
 • Dom nábytku Liptovský Mikuláš
 • Dom nábytku Košice
 • SPP, a.s. Bratislava
 • Cubicon Bratislava – polyfunkčný objekt

Galéria : OC Madaras S.N. Ves – Sprinklerové SHZ

ref01.jpg

Galéria : Dom nábytku L. Mikuláš – Sprinklerové SHZ
ref02.jpg

Galéria : Holcim Rohožník – SHZ penové, výstavba budovy strojovne a nádrže požiarnej vody


ref03.jpg

ref04.jpg

Galéria : Holcim Rohožník – SHZ penové, strojovňa SHZ a nádrž požiarnej vody
ref05.jpg

Galéria : Holcim Rohožník – SHZ penové, kontajnerová strojovňa – zmiešavacia stanica
ref06.jpg

Galéria : Holcim Rohožník – SHZ penové, riadiace záplavové ventily
ref07.jpg

Kontakt

SPRINKLER SYSTÉM s.r.o.
Horná Ves 129
967 01 Kremnica

mobil: +421 911 977 721
fax: +421 36 631 32 20
email: info@sprinklersystem.sk

IČO: 44 093 853
IČ DPH: SK2022586214